S námi zvládnete více...

Mateřská škola

Mateřská škola s heterogenními běžnými i speciálními třídami. Věnujeme se dětem nadaným i s různým typem a stupněm postižení.

Více informací

Základní škola

Základní škola speciální zřízená dle §16 Školského zákona vzdělává žáky s těžkým a hlubokým mentálním postižením, přidruženými vadami a autismem.

Více informací

Speciální péče

Dětem a žákům poskytujeme individuální a skupinovou speciální péči v různých oblastech na základě jejich speciálních vzdělávacích potřeb.

Více informací

Sociální služby

Na základě sepsané smlouvy poskytujeme ambulantní službu denní stacionář §46 a terénní službu osobní asistenci §39 Zákona o sociálních službách.

Více informací

Metodické centrum

MŠ a ZŠ Sluníčko v Turnově je centrem Začít spolu od    1. září 2021.

Více informací

Děti na startu

Více informací

Aktuality z našeho facebooku