Spolupráce a sponzoři

Sponzoři

Vyslovujeme velký dík všem sponzorům za přímou finanční podporu či věcné a materiální přispění. Vysoce si ceníme Vašeho kladného postoje k naší škole.             

Z tohoto důvodu považujeme za potřebné zveřejnit jména dárců, neboť morální forma je jedinou možností,   jak se za Vaši pomoc odvděčit. Zvolili jsme tento odkaz na internetových stránkách, kde s poděkováním uvádíme jména či názvy firem. Rovněž děkujeme všem dárcům, kteří si nepřáli být nikde uváděni.              

Děkujeme těmto sponzorům:

Děkujeme i drobným dárcům z řad rodičů, jejichž osobního přístupu si velice vážíme.