Mateřská škola

5MŠS Berušky

Třídu Berušek navštěvují děti s kombinovaným postižením. Pracujeme podle strukturovaného denního režimu.
Všechny činnosti přizpůsobujeme individuálním možnostem dětí. Respektujeme individuální potřeby každého našeho žáčka. Mezi jednotlivé činnosti zařazujeme relaxaci.Snažíme se o maximální možný rozvoj dětí zejména v oblastech komunikace, pohyblivosti a sebeobsluhy. Využíváme alternativní a augmentativní komunikaci, bazální stimulaci, polohování, orofaciální terapii a další metody.

V této třídě se na vás těší:

Bc. Eliška Hladíková

Učitelka MŠS

Marcela Peňázová

Asistentka pedagoga

Anna Vodičková

Zdravotní sestra