Speciální péče

V našem zařízení provádíme individuální speciální péči podle potřeb našich žáků:

Logopedická péče

Tuto péči ve škole zaštiťuje školní logoped. Logopedické asistentky a preventisky pracují skupinově i individuálně.

Více informací

Rehabilitační péče

Odborná péče na základě doporučení lékaře, realizovaná rehabilitačními sestrami Dětského centra sídlícího ve stejné budově.

Více informací

Muzikoterapie

Použití hudby a hudebních elementů kvalifikovaným muzikoterapeutem jako terapeutický prvek v preventivní i speciální péči.

Více informací

Animoterapie

Pozitivní působení za pomoci psů. Aktivace myšlení, paměti, komunikace… Realizujeme metodu polohování u spastických dětí a aktivizační metody.

Více informací

Snoezelen

Místnost snoezelen využíváme k senzomotorické a bazální stimulaci, k psychickému i fyzickému zklidnění, relaxaci, k podpoře   výchovy a vzdělávání, rozvoji emocionality, poklesu agrese a autoagrese.

Více informací

Stimulační a terapeutické programy

Nabízíme různé kolektivní i individuální formy.

Více informací