Zooterapie

Zooterapie je terapeutická metoda, která prostřednictvím živých zvířat pozitivně působí na psychický, fyzický a emocionální stav člověka. Je založena na vztahu člověka a zvířete. Různé druhy zvířat se stávají prostředníky mezi terapeutem a člověkem užívající terapii. Zooterapie se využívá napříč všemi věkovými skupinami, u lidí s různou povahou deficitu ale i jako aktivizační metoda u intaktní populace.

Zooterapie má v našem zařízení dlouholetou tradici. V počátcích byla využívána hlavně canisterapie jako rehabilitační metoda u dětí s těžkým kombinovaným postižením, ale i jako aktivizační metoda u dětí v předškolním věku v běžných třídách mateřské školy. Ve speciálních třídách mateřské školy byla prováděna caviaterapie, terapie pomocí morčete kdy bylo morče využíváno k navázání kontaktu, hmatové stimulaci i ke zlepšování pozornosti.

V současné době je zooterapie využívána jako speciálně pedagogická metoda při výchově a vzdělávání dětí ze 4. třídy základní školy, prostřednictvím králíka Káji a afrického šneka Jáji. Zvířátka přispívají ke zlepšení fyzických, psychických, sociálních i kognitivních funkcí dětí. Nejvyužívanějšími technikami ve třídě jsou hlazení, polohování, pozorování a péče o zvířátka.

Dalším terapeutickým zvířetem využívaným v našem zařízení je pejsek Ori, plemene Papillon. Ori navštěvuje třídy pro děti s autismem, kde se děti individuálně za pomoci terapeuta učí navázat kontakt a důvěru k Orimu. Působení Oriho je nejen individuální, ale i skupinové při společně strávených chvílích v přírodě.

Ori působí terapeuticky i ve třídách běžné mateřské školy, kde je využíván k různým aktivizačním činnostem. Děti se jeho prostřednictvím učí jak se chovat a starat o zvíře, trpělivosti, vzájemné spolupráci, překonávat strach i relaxovat. Cvičí ho v základních povelech, hrají si s ním na přetahovanou, schovávají mu pamlsky a mnoho dalších her. Cílem společného času je zážitek a prožitek.