Mateřská škola

Červenka

Čtvrtá třída mateřské školy Sluníčko Červenka je jednou ze čtyř aktivně pracujících v edukačním programu Začít spolu. Díky pedagogickému složení úspěšně zastupujeme ženský i mužský prvek tradiční rodiny a jakkoli se jako prověřený tým můžeme opřít i o pilíř vzájemné důvěry a porozumění, totéž se snažíme přirozeně přenášet na naše malé žáky. Právě jim také umožňujeme značnou svobodu při výběrů činností a aktivit, nabízíme plnou podporu, dostatečně podnětné prostředí a další možnosti ne zcela obvyklé v běžně chápané úrovni preprimárního vzdělávání. Z toho všeho pak ovšem pramení poměrně vysoká míra dětské zodpovědnosti, kterou se nám daří naplňovat.       

V neposlední řadě nejenom v souladu s programem ZaS zapojujeme rodiče například pravidelným ranním úkolem, společnými aktivitami, střízlivými i méně střízlivými požadavky či nenucenou snahou o poznání jejich vlastního profesního života. Přestože je složení třídy věkově heterogenní (rozuměj smíšené), jsme jako pedagogové natolik kompetentní k tomu, abychom dokázali na rozmanitých věkových úrovních nabídnout dostatek potřebných rozvíjejících aktivit, zaznamenat běžné i méně běžné vývojové odchylky či nedostatečnosti, nejen v logopedické prevenci, a s nimi nadále pracovat tak, abychom dítě připravili pro úspěšný nástup základní školní docházky.

Červenka je zkrátka tým, v kterém se učíme jeden od druhého, malí od větších a větší naopak od těch menších, všichni jen trochu od svých učitelů a my oba zase od jednoho každého z našich jedinečných svěřenců. Jsme si vědomi, jak důležitým toto životní období pro další rozvoj dítěte je a dbáme na to, abychom se tohoto „průvodcovství“ zhostili co možná nejlépe. Je nám ctí stát se alespoň na pár let součástí životů našich malých partnerů.

 

 

V této třídě se na vás těší

Tomáš Mašek a Andrea Rýzlová