Mateřská škola

Červenka

Červenka je třída dívek a chlapců ve věku od 2 do 7 let. Ti se společně s námi každý den těší nejenom na hry a činnost v centrech aktivit, ale především na čas trávený v přátelském a kreativním prostředí školy.

Společný den začíná ranním úkolem, který na děti s rodiči čeká v šatně. Po jeho splnění a přechodu žáčků do jednotlivých tříd pokračují volnou hrou ve výše zmíněných centrech, cvičením či přípravou tzv. průběžné svačiny, na kterou mohou odcházet dle vlastního uvážení v průběhu prvních aktivit.

Před devátou hodinou se všichni společně pozdravíme v ranním kruhu. Přivítáme se písničkou, povídáme o aktuálním dni i počasí, věnujeme se krátkým logopedickým cvičením a  v neposlední řadě programu, který nás dopoledne čeká. Když se seznámíme s denním tématem a tomu přizpůsobenými úkoly v pracovních centrech, rozdělí se děti dle zájmu a pracují do doby, kdy „vyprší“ čas v přesýpacích hodinách. Poté uklízíme, prohlížíme si naše práce a pozitivním náhledem  je hodnotíme. Nezřídka zpíváme za doprovodu piana, cvičíme a pravidelně, pokud počasí jen trochu dovolí, odcházíme ven, kde se věnujeme k tomu uzpůsobeným aktivitám včetně seznamování se s okolní přírodou. Pokud má škola pro své žáky připravený např. stimulační anebo jiný kulturní program či přednášku, je průběh dne tomuto uzpůsoben a liší se od obvyklého dopoledního plánu.

Po obědě, kdy se snažíme děti vést, podobně jako u svačin, k částečné samoobslužnosti, se umyjeme, vyčistíme zoubky a chystáme k odpočinku. Po něm následuje odpolední svačina, volné aktivity či dokončení započatých dopoledních prací v centrech.

 

 

V této třídě se na vás těší

Tomáš Mašek a Petra Rakoušová