Mateřská škola

Červenka

Školní rok 2018/2019

V letošním školním roce máme v naší třídě děti 5-7leté, pracujeme podle principu a metod vzdělávacícho programu Začít spolu.

Pro příští školní rok 2019/2020 nás čekají velké změny

Červenka se změní na třídu heterogenní a v květnu 2019 do ní budou příjímany všechny děti, které přijdou k zápisu a navštěvují Mini školku.

Červenka je třída plná kluků a holek, které se do školky těší. Těší se na hry v centrech aktivit a následně na tvoření v nich.

Den začíná ranním úkolem, který na děti a rodiče čeká v šatně, ten děti společně s rodiči splní a přijdou do třídy. Než přijdou všechny děti do třídy hrají si v centrech, které je zajímají, nebo si zacvičí a také si připravují svačinu, na kterou můžou chodit průběžně podle toho, jak mají hlad.

Před 9 hodinou se všichni jdeme pozdravit do ranního kruhu. Přivítáme se písničkou, povíme si jaký je dnes den, jaké je venku počasí. Začvičíme si logopedická cvičení. Potom si povídáme o tom, co budeme dělat. Když si společně v kruhu popovídáme a paní učitelka nám vysvětlí úkoly do center, jdeme do třídy, vybereme si centrum a tam pracujeme. Po přesypání přesýpacích hodin, což znamená že uklízíme, si prohlídneme naše práce a zhodnotíme je. Pak si někdy zazpíváme u piana, zacvičíme si a jdeme ven. Takto trávíme dopoledne u nás ve školce.

Pokud nemáme nějaký stimulační program, nebo přednášku.

Pokud nám to počasí dovolí odcházíme ven, kde si hrajeme a poznáváme přírodu. Po obědě si vyčistíme zoubky a chystáme se k odpočinku. Po odpočívání si připravíme svačinku a pak si hrajeme v centrech nebo dokončujeme práci, kterou jsme nestihli.

 

V této třídě se na vás těší

Mgr. Petra Svobodová

zástkupkyně ředitelky pro MŠ, učitelka MŠ, speciální pedagog, logopedický asistent