Vybudování nové základní školy v Turnově – dotazník

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

rádi bychom Vás informovali, že město Turnov připravuje záměr vybudování úplné základní školy v Turnově II, která bude poskytovat vzdělání pro žáky 1. a 2. stupně. Tento projekt bude mít významný dopad na celkový vývoj školství v našem městě.

V současné době se město snaží získat zpětnou vazbu od rodičů pomocí dotazníku. Vaše účast je klíčová pro správné formování budoucnosti školství v Turnově. Mějme na paměti, že rozhodnutí o nové škole ovlivní nejen rodiny ve čtvrti Turnov II, ale i ostatní školy například v rámci spádovosti nebo kapacity škol. Proto je důležité, abychom se společně podíleli na tomto procesu a zajistili tak nejlepší možný výsledek pro naše děti a budoucí generace.

Jako mateřská škola s programem „Začít spolu“ bychom uvítali, pokud by nová škola měla návaznost na tento program. Pokud se vám tento styl vzdělávání, které podporuje podnětné prostředí a samostatné myšlení dětí líbí a byli byste rádi, aby v něm Vaše děti pokračovaly i na základní škole, na konci první strany dotazníku je možné projevit Váš zájem a názor.

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci a za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníku. Společně můžeme vytvořit prostředí, ve kterém se naše děti mohou učit, rozvíjet se a být připraveny na svou budoucnost.

Tým Mateřské školy Sluníčko Turnov

DOTAZNÍK JE MOŽNÉ VYPLNIT ZDE