Základní škola

Přípravný stupeň ZŠ

1. Třída/Přípravný stupeň ZŠS – maximální kapacita 6 dětí, děti se souběžným postižením více vadami a těžším mentálním postižením. Výchovná a vzdělávací činnost je rozdělena do několika základních tematických oblastí, které se v průběhu každého vyučovacího dne pravidelně střídají. Hlavní těžiště výchovně vzdělávací práce s dětmi zde tvoří smyslová a rozumová výchova, dále pak rozvíjenípraktických dovedností a tělesná výchova. Tyto tematické okruhy se vzájemně prolínají a doplňují.