Stimulační a terapeutické programy

Stimulační a terapeutické programy, které nabízí naše škola jsou zaměřeny na různé oslabení a vývojové potíže dětí v předškolním věku (maximálně do věku 8 let). Programy se uskutečňují po dohodě nebo na žádost rodičů resp. zákonných zástupců dětí. Děti jsou zařazovány do programů podle typu potíží nebo druhu oslabení.

Programy probíhají formou individuální nebo skupinové práce. Při individuálních programech jsou vždy přítomni rodiče a značná část práce probíhá při pravidelném domácím cvičení. U skupinových programů nejsou rodiče přítomni a domácí příprava či cvičení je většinou minimální.

Ve školním roce 2018/2019 probíhají skupinové stimulační programy H-mat, MAXÍK a Metoda dobrého startu ve 3. a 4. třídě MŠ.

Kontakty na lektory stimulačních a terapeutických programů: 

Jana Prokešová (logoped) - mgrprokesovajana@seznam.cz (KUPREV, HYPO, MAXÍK, KUMOT, Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina, Písmo jako vědomá stopa pohybu)

Petra Svobodová (zástupkyně řed. MŠ) – p.svobodova86@gmail.com (Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina, Metoda dobrého startu,  H-mat)

Lenka Pasecká (učitelka MŠ) – L.Pasecka@email.cz (Metoda dobrého startu, H-mat)

Hana Brožová (učitelka MŠ) – br.hana@centrum.cz (MAXÍK, Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina)