Mateřská škola

4MŠS Kamarádi

Třída Kamarádů je věkově smíšená třída předškolních dětí a je určena pro děti s kombinovaným postižením. Děti jsou vzdělávány podle ŠVP „S námi zvládnete víc“.

Vzdělávání a výchova je uskutečňována na základě individuálního přístupu a soustředíme se na maximální a komplexní možný rozvoj osobnosti dítěte, který povede k jeho socializaci. Každé dítě v naší třídě má vytvořen svůj individuální vzdělávací plán. Ve třídě se pracuje podle strukturovaného režimu a veškeré činnosti přizpůsobujeme individuálním možnostem, schopnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu dítěte.  Při rozvíjení dětí využíváme speciální pedagogické metody a facilitační techniky, které střídáme s relaxací.

Součástí třídy je i zakrslý králík Kája a africký šnek Jája, jejichž prostřednictvím provádíme zooterapii.

V této třídě se na vás těší:

Daniela Tvrdá

Učitelka MŠS

Jana Benešová

Asistentka pedagoga