Sociální služby

Denní stacionář

Sociální služba poskytovaná klientům ve věku 2 – 26 let s těžkým kombinovaným postižením. Ambulantní forma s maximální možnou kapacitou 10 uživatelů.

Více informací

Osobní asistence

Sociální služba poskytovaná klientům ve věku 2 – 26 let s těžkým kombinovaným postižením. Terénní forma s maximální možnou kapacitou 2 uživatelé.

Více informací