Mateřská škola

2MŠS Broučci

2. třída MŠS je oddělení, které navštěvují děti s poruchami autistického spektra. Třída je zařízena a vybavena s ohledem na specifika diagnózy PAS, tj. struktura prostoru, času i jednotlivých činností pomocí používání vizuálních pomůcek (strukturovaný režim dne, piktogramy, fotografie, nápisy apod.)

Výchovně vzdělávací činnost vychází z Třídního vzdělávacího programu se zaměřením na jednotlivé tematické celky. Děti si osvojují nové dovednosti a poznatky prostřednictvím mnoha činností, které samy provádějí jak při individuálních tak při skupinových činnostech s cílem maximálního rozvoje každého dítěte v rámci jeho možností a schopností s dosažením co nejvyšší možné samostatnosti v každodenním životě.

V této třídě se na vás těší:

Bc. Miroslava Špalková

učitelka MŠS

Jana Benešová

asistentka pedagoga

Tereza Minářová

asistentka pedagoga