Mateřská škola

2MŠS Broučci

2. třída MŠS je oddělení, které navštěvují děti s poruchami autistického spektra. Třída je zařízena a vybavena s ohledem na specifika diagnózy PAS, tj. struktura prostoru, času i jednotlivých činností pomocí používání vizuálních pomůcek (strukturovaný režim dne, piktogramy, fotografie, nápisy apod.)

Výchovně vzdělávací činnost vychází z Třídního vzdělávacího programu se zaměřením na jednotlivé tematické celky. Děti si osvojují nové dovednosti a poznatky prostřednictvím mnoha činností, které samy provádějí jak při individuálních tak při skupinových činnostech s cílem maximálního rozvoje každého dítěte v rámci jeho možností a schopností s dosažením co nejvyšší možné samostatnosti v každodenním životě.

Od školního roku 2022/2023 je otevřeno v MŠ a ZŠ Sluníčko nové, již druhé oddělení pro předškolní děti s diagnózou autismus. Toto oddělení je určeno maximálně 6 dětem. Vzdělávání probíhá pomocí strukturovaného režimu, sestaveného každému dítěti na míru, podle jeho aktuálních schopností s pomocí předmětů nebo piktogramů.

Jsou zde zařízené 2 místnosti – herna a místnost pro individuální činnosti, která zároveň slouží i jako jídelna. Umývárna a WC jsou společné s vedlejším oddělením.

V této třídě se na vás těší:

Bc. Miroslava Špalková

učitelka MŠS

Iveta Kokinová

Asistentka pedagoga

Tereza Minářová

učitelka MŠS