Mateřská škola

1MŠS Sluníčka

        Třída „Sluníčka“ je heterogenní třída pro děti od tří do sedmi let. Naší „logopedickou“ třídu navštěvují děti s různými poruchami řeči, děti s ADHD, PAS, s kombinovaným tělesným postižením nebo děti vyžadující snížený počet dětí ve třídě.

          Ve třídě pracujeme dle běžného režimu mateřské školy, vše je ale přizpůsobeno individuálním potřebám a možnostem každého jedince. Všechny činnosti doprovází strukturovaný režim dne.

          Důraz klademe na každodenní individuální i kolektivní logopedickou péči.

          Každý týden se věnujeme jednomu tématu z ročního plánu, rádi cvičíme ve velké tělocvičně, zpíváme za doprovodu kytary, tvoříme z přírodnin a chodíme do přírody.

          Důležitá je pro nás spolupráce s rodiči, každodenní kontakt a zpětná vazba.

          Snažíme se dětem navodit pocit bezpečí, klidu a umožnit tak rozvoj řečového projevu v co největší možné míře.

          Naše motto: „ S úsměvem jde všechno líp!“