Mateřská škola

1MŠS Sluníčka

Speciální třída mateřské školy “Sluníčka” je věkově smíšená třída pro děti od 3 do 7 let, s maximální kapacitou 14 dětí.

Třídu navštěvují děti s různými poruchami řeči, opožděným psychomotorickým vývojem, s poruchou pozornosti a hyperaktivitou, poruchou autistického spektra, s kombinovaným postižením či děti vyžadující snížený počet dětí ve třídě.

Pracujeme dle běžného režimu mateřské školy s využitím některých principů vzdělávacího programu Začít spolu. Třídu máme uspořádanou do center aktivit, kde se děti učí samostatnosti i vzájemné spolupráci.

Důraz klademe na individuální i kolektivní logopedickou péči a rozvoj přirozeného pohybu. Všechny činnosti jsou doprovázeny strukturovaným režimem dne a přizpůsobeny individuálním potřebám a možnostem dětí. Každé dva týdny se věnujeme jednomu tématu z ročního plánu, cvičíme, malujeme, zpíváme, chodíme do přírody, tvoříme.

Důležitá je pro nás spolupráce s rodiči, každodenní kontakt a zpětná vazba. Snažíme se dětem navodit pocit bezpečí, klidu a umožnit tak rozvoj řečového projevu v co největší možné míře.

Naše motto: “S úsměvem jde všechno lépe”

V této třídě se na vás těší:

Bc. Jaroslava Vyšohlídová

učitelka MŠS

Tereza Cermanová, Dis.

učitelka MŠS

Jiřina Hauftová

asistentka pedagoga