Logopedická péče

Logopedickou péči v MŠ včetně speciálních tříd zajišťují formou kolektivních a individuálních cvičení s dětmi logopedické asistentky - Petra Svobodová, Lenka Pasecká, Miroslava Špalková, Gabriela Nováková, Eliška Hladíková, logopedické preventistky - Hana Brožová, Eliška Čapková a školní logoped - Jana Prokešová. Poradenskou činnost pro rodiče zajišťujeme formou individuálních konzultací. Do logopedického poradenství je podle potřeb dětí zahrnuta i alternativní a augmentativní komunikace. V některých případech je vhodné doplnit nebo podpořit logopedickou péči stimulačními a terapeutickými programy pro předškolní děti. 

V ZŠS se logopedická péče zaměřuje především na funkce komunikace. Vzhledem k tomu, že většina žáků nekomunikuje verbálně, využíváme různé formy alternativní a augmentativní komunikace (znak do řeči, VOKS, hlasové komunikátory, komunikační tabulky, piktogramy). Kolektivní nácvik sociálních dovedností a funkcí komunikace probíhá v každé třídě formou ranních kruhů. Podle potřeb žáků zařazujeme individuální logopedická cvičení a orofaciální stimulace.

 

Kontakt na školního logopeda:

 mgrprokesovajana@seznam.cz

tel. 484 801 388