Logopedická péče

Logopedickou péči ve speciálních třídách MŠ zajišťují formou kolektivních a individuálních cvičení s dětmi logopedické asistentky s bakalářkou zkouškou z logopedie. V každé třídě běžné MŠ zajišťuje péči alespoň jeden logopedický preventista, který podporuje přirozený vývoj řeči formou motorických, smyslových a dalších aktivit nejen v logopedických chvilkách. Koordinaci péče, metodické vedení logopedických asistentů i preventistů a také individuální cvičení s dětmi včetně konzultací s rodiči zajišťuje školní logoped. Do logopedického poradenství je podle potřeb dětí zahrnuta i alternativní a augmentativní komunikace. V některých případech je vhodné doplnit nebo podpořit logopedickou péči muzikoterapií a/nebo stimulačními a terapeutickými programy pro předškolní děti. 

V ZŠS se logopedická péče zaměřuje především na funkce komunikace. Vzhledem k tomu, že většina žáků nekomunikuje verbálně, využíváme různé formy alternativní a augmentativní komunikace (znak do řeči, VOKS, hlasové komunikátory, komunikační tabulky, piktogramy). Kolektivní nácvik sociálních dovedností a funkcí komunikace probíhá v každé třídě formou ranních kruhů. Podle potřeb žáků zařazujeme individuální logopedická cvičení a orofaciální stimulace.

 

Kontakt na školního logopeda:

 mgrprokesovajana@seznam.cz

tel. 484 801 388