Základní škola

Základní škola speciální

1.+2. třída

třída ZŠS je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra a dalším kombinovaným postižením. Kapacita třídy je 4-6 žáků a děti jsou zde vzdělávány podle ŠVP „S námi zvládnede více“.

      Při výuce je využívána řada metod a přístupů volených vždy podle individuálních potřeb dítěte. Jedná se především o strukturované učení, alternativní a augmentativní formy komunikace, videomodeling, prvky ABA apod. Výuka je založená zejména na strukturalizaci (přesné vymezení místa, času i způsobu vykonávání jednotlivých činností), vizualizaci (maximální podpora procesu učení pomocí konkrétních předmětů, fotografií, piktogramů nebo nápisů) a individualizaci (individuální přístup ke každému jedinci).

Všechny prostory, které žáci využívají (školní třída, herna, šatna, jídelna i koupelna) jsou speciálně upraveny a vybaveny tak, aby odpovídaly výše uvedeným zásadám výchovně vzdělávacího procesu a aby umožňovaly maximálně možnou míru samostatnosti dětí.

V této třídě se na vás těší:

Mgr. Zuzana Nová

učitelka ZŠS

Eva Dečiová

učitelka ZŠS

Petra Nosková

asistentka pedagoga

Jakub Viták, Dis.

asistent pedagoga

Martin Zeman

asistent pedagoga