Projekty

Jsme zapojeni do těchto projektů:

Denní stacionář MŠ a ZŠ Sluníčko

Sluníčkové služby

MAP Turnovsko III.

Naše škola je zapojena do projektu MAP Turnovsko III, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021096. Projekt je realizován od 1. 3. 2022 do 31. 8. 2023. Podstatou je plánování a společné řešení místně specifických problémů a následné vyhodnocování přínosu spolupráce škol, jejich zřizovatelů i dalších aktérů ve vzdělávání.