Mateřská škola

Modřenka

Mottem naší třídy je „RADOST, LÁSKA, PALAČINKY“ aneb šťastné, spokojené a samostatné dítě.

Máme heterogenní třídu tří až pětiletých dětí, se kterými tvoříme, sportujeme, poznáváme, zpíváme, hrajeme si a hravě se učíme.

Věnujeme se hodně předčtenářské gramotnosti, která zahrnuje především cílený rozvoj řeči, sluchového vnímání, zrakového vnímání a paměti, představivosti, poznání a chápání slov. V tomto školním roce se seznamují děti „na vlastní kůži“ díky různým hrám, dramatizacím a vedení si čtenářského deníku se starými pověstmi českými, nechybí ani pravidelná četba na pokračování při poobědovém odpočinku.

Při pobytu ve školce preferujeme také dostatek pohybu venku. Často vycházíme do lesa, děti si hrají a nevědomky se učí v pestrém přírodním prostředí, podporujeme jejich chuť zkoumat a objevovat.  Aktivně třídíme odpad, pravidelně ho vynášíme a trefíme ke všem kontejnerům v okolí 😊. Prožíváme s dětmi šermování s klacky, sbírání žaludů, šustění listů a učíme je ohleduplnosti ke všemu živému.

V této třídě se na vás těší:

Eliška Čapková, Dis a EliškaŠťastná

učitelky MŠ