Mateřská škola

Modřenka

Jsme heterogenní třída plná kluků a holčiček ve věku 2,5 – 6 let. Rádi zpíváme, cvičíme, tvoříme a chodíme na výlety. Často si něco dobrého upečeme.  V průběhu celého roku s dětmi vedeme preventivní logopedické cvičení v kolektivní i individuální formě. Zaměřujeme se na rozvoj jemné a hrubé motoriky, oromotoriky, nácviku správného dýchání a rozvíjíme sluchovou a zrakovou percepci.

Aktivně třídíme odpad. Jsme zapojeni do projektu Děti na startu. Každý týden se hravou formou učíme anglicky s Ivou. Pro předškolní děti realizujeme Metodu dobrého startu.

V této třídě se na vás těší:

Monika Menclová

učitelka MŠ

Klára Halounová

Učitelka MŠ