Mateřská škola

Modřenka

Mottem naší třídy je „RADOST, LÁSKA, PALAČINKY“ aneb šťastné, spokojené a samostatné dítě.

Máme heterogenní třídu dvou až šestiletých dětí, se kterými tvoříme, sportujeme, poznáváme, zpíváme, hrajeme si a hravě se učíme. V letošním školním roce máme ve třídě sedm předškolních dětí.

Věnujeme se hodně předčtenářské gramotnosti, která zahrnuje především cílený rozvoj řeči, sluchového vnímání, zrakového vnímání a paměti, představivosti, poznání a chápání slov. V tomto školním roce se seznamují děti „na vlastní kůži“ díky různým hrám, dramatizacím a vedení si čtenářského deníku s osobností Josefa Lady a jeho kocoura Mikeše a s mnoha dalšími příběhy od jiných autorů, které Josef Lada ilustroval.

Při pobytu ve školce preferujeme také dostatek pohybu venku. Často vycházíme do lesa, děti si hrají a nevědomky se učí v pestrém přírodním prostředí, podporujeme jejich chuť zkoumat a objevovat.  Aktivně třídíme odpad, pravidelně ho vynášíme a trefíme ke všem kontejnerům v okolí. Prožíváme s dětmi šermování s klacky, sbírání žaludů, šustění listů a učíme je ohleduplnosti ke všemu živému.

V této třídě se na vás těší:

Eliška Čapková, Dis

učitelka MŠ

Vladislava Matoušová

učitelka MŠ