Mateřská škola

Zelenka

V naší třídě začínáme pracovat podle principu a metod vzdělávacícho programu Začít spolu. Děti pracují v centrech, jsou vedeny k samostatnosti, samy si volí, které činnosti budou vykonávat a jak. Zároveň podporujeme jejich spolupráci ve skupině, učitel je průvodcem.

Každý den začíná ranním úkolem, který se vztahuje k probíranému tématu, a který děti plní společně s rodiči.

Pro předškolní děti je určena Metoda dobrého startu a stimulační program Maxík.

Metoda dobrého startu se zaměřuje na rozvoj řeči, zrakového a sluchového vnímání, hrubé a jemné motoriky a vnímání rymu. Každou lekci provází klasická lidová písnička, kterou děti dobře znají.

 

V této třídě se na vás těší:

Hanka Brožová

učitelka mateřské školy

Mgr. Lenka Pasecká

učitelka mateřské školy, speciální pedagog, logopedická asistentka
Princezna spanilá, kvíteček jasný :-)