Mateřská škola

Zelenka

V naší třídě začínáme pracovat podle principu a metod vzdělávacího programu Začít spolu. Děti pracují v centrech, jsou vedeny k samostatnosti, samy si volí, které činnosti budou vykonávat a jak. Zároveň podporujeme jejich spolupráci ve skupině, tedy mezi sebou navzájem, my se stáváme „jen“ jejich průvodci.

Každý den začíná ranním úkolem, který se vztahuje k probíranému tématu, a který děti plní společně s rodiči. Naše počáteční obavy plynoucí z faktu, že většina rodičů ráno pospíchá a nemá čas se zdržet v šatně déle než po dobu nezbytně nutnou, byly brzy potlačeny. Z ranního úkolu se rázem stal nepostradatelný rituál a také téma ranních rozhovorů rodičů mezi sebou i s námi.

Pro předškolní děti je určena Metoda dobrého startu a stimulační program Maxík. Metoda dobrého startu se zaměřuje na rozvoj řeči, zrakového a sluchového vnímání, hrubé a jemné motoriky a vnímání rytmu. Každou lekci provází klasická lidová písnička, kterou děti dobře znají.

 

V této třídě se na vás těší:

Kristýna Tauchmanová

učitelka mateřské školy

Mgr. Lenka Pasecká

učitelka mateřské školy, speciální pedagog, logopedická asistentka
Princezna spanilá, kvíteček jasný 🙂