Mateřská škola

Zelenka

Zelenka je heterogenní třídou plnou bezva holek a kluků, ve které pracujeme podle zásad a principů vzdělávacího programu Začít spolu. Zakládáme si na spolupráci mezi námi, rodiči a dětmi. U dětí podporujeme zejména samostatnost a vzájemnou spolupráci. Děti jsou zvyklé vybírat si samy práci v centrech aktivit podle svých zájmů a aktuálních potřeb. Centra aktivit nám pomáhají hravou formou u dětí rozvíjet čtenářskou i matematickou pregramotnost, grafomotoriku, hrubou a jemnou motoriku, zrakovou a sluchovou diferenciaci, ale hlavně samostatnou osobnost dítěte.

Mezi společné aktivity patří tvorba myšlenkových map popisujících probírané téma, kdy má každý prostor na vyjádření svých myšlenek a názorů. Dále kolektivní logopedie, Metoda dobrého startu, která se zaměřuje na rozvoj řeči, zrakového a sluchového vnímání, hrubé a jemné motoriky a vnímání rytmu. Každou lekci provází klasická lidová písnička, kterou děti dobře znají.

Mezi další oblíbené aktivity patří společné zpívání a pohybové hry při doprovodu hudby. Hudební nástroje jsou navíc dětem přístupné po celý den v centru aktivit „Hudba“.

V letošním školním roce je pro děti připravená angličtina s rodilou mluvčí a pravidelná tělesná výchova s certifikovanou instruktorkou.

 

 

V této třídě se na vás těší:

Kristýna Tauchmanová a Barbora Přibylová

učitelky mateřské školy