Základní škola

Základní škola speciální

3. třída

 

Základní prostory třídy jsou rozděleny do dvou místností,  z nichž jedna slouží k individuální práci se žáky. Třída je vybavena speciálním nábytkem a kompenzačními pomůckami.

Organizace dne v této třídě probíhá formou vyučovacích bloků, ve kterých uplatňujeme různé formy práce (skupinové vyučování, denní  fázová cvičení, individuální vyučování, samostatná práce, ošetřovatelská péče). K realizaci konkrétních úkolů využíváme vedle  základních metod především tyto speciální metody a terapie: bazální stimulace, orofaciální terapie, polohování a facilitace ontogenetického vývoje, metody alternativní a augmentativní komunikace, míčkování, canisterapie a muzikoterapie.

V této třídě se na vás těší:

Mgr. Jana Prokešová

učitelka ZŠS

Bc. Emma Pleslová

učitelka ZŠS

Jana Hornová

asistent pedagoga