Mateřská škola

Je určena zpravidla dětem od 3 do 6 let.
V současné době je ve škole 5 běžných a 5 speciálních tříd mateřské školy s kapacitou 140 dětí.
Ve třídách běžné mateřské školy realizujeme principy vzdělávacího programu Začít spolu.
Jedna speciální třída je zaměřena na děti s narušenou komunikační schopností a poruchami chování. Tato třída je naplňována do maximálního počtu 14 dětí.
Dvě třídy se věnují dětem s těžkým postižením tělesným a poruchami autistického spektra – jejich jednotlivá kapacita je maximálně 6 dětí. Další dvě třídy jsou pro děti s více vadami.
Všechny třídy jsou heterogenní a přijaté děti zůstávají po celou dobu docházky do MŠ v jedné třídě a se stejným pedagogickým personálem.

Třídy mateřské školy Sluníčko

Dny otevřených dveří

Více informací

1MŠS Sluníčka

Více informací

3MŠS Medvídci

Více informací

5MŠS Berušky

Více informací