Mateřská škola

Je určena zpravidla dětem od 3 do 6 let.

V současné době jsou ve škole 4 vybavené třídy klasické mateřské školy s celkovou kapacitou 104 dětí a 3 speciální třídy mateřské školy s kapacitou 20 dětí.

Ve dvou třídách běžné mateřské školy začínáme realizovat princip vzdělávacího programu Začít spolu. 

Jedna třída běžné mateřské školy se věnuje ekologické výchově a předčtenářské gramotnosti. 

Třídy od školního roku 2018/2019 budou všechny třídy heterogenní a přijaté děti zůstanou po celou dobu docházky do MŠ v jedné třídě a se stejným pedagogickým personálem.

Třídy mateřské školy Sluníčko