Mateřská škola

Žlutěnka

Ve Žlutěnce jsme od školního roku 2022/2023 aktivní ve vzdělávacím programu Začít spolu, což mimo jiné znamená, že třída je rozčleněna do takzvaných Center aktivit. V centrech dětem vytváříme dostatečně podnětné prostředí k tomu, abychom jim umožnili rozvíjet se v různých oblastech podle vlastních individuálních potřeb.

 U dětí podporujeme samostatnost, osobitost a dáváme jim dostatek prostoru pro možnost volby i vyjádření vlastního názoru. Zároveň však pomocí opakujících se činností a rituálů usilujeme o pocit bezpečí a jistoty, přizpůsobení se jistému řádu a také pomocí společného utváření pravidel o schopnost nést osobní zodpovědnost a být platnou součástí společenství.

Důležitost přikládáme environmentálním tématům, snažíme se tak u dětí probouzet pozitivní vztah k přírodě jako celku i k místu, ve kterém žijeme. Ve všech ročních obdobích si všímáme fauny a flóry v bezprostředním okolí školy, stejně jako na školní zahradě, kterou v průběhu roku hojně využíváme bez ohledu na počasí. Nezapomínáme ani na české tradice a místní specifické zvyklosti.

Protože v naší třídě máme také velmi blízko k múzickým směrům, často zpíváme za doprovodu rozličných hudebních nástrojů, občas vytváříme malá díla vlastní, ale také se obyčejně věnujeme poslechu různých žánrů a povídáme si o nich. Zkoumáme životní situace nadpřirozených i přirozených postav prostřednictvím dramatických rolí a učíme se tak pochopit a nalézt tu vlastní. K tomu všemu čteme, recitujeme, fantazírujeme stejně jako stojíme nohama pevně na zemi, malujeme, stříháme, lepíme, barvíme, máčíme, sušíme, ohýbáme i rovnáme.

Dovolujeme si zdůraznit, že při tvorbě denních, týdenních i dlouhodobých plánů vycházíme z témat dětem blízkých a často tak zařazujeme podněty vycházející přímo z úst a srdcí našich nezletilých klientů. Přitom všem je pro nás velmi důležité sledovat naše žáčky při všech úkonech a analyzovat jejich momentální úroveň. V žádném případě nepodceňujeme prevenci v oboru logopedie ani podporu rozvoje všech oblastí tělesného a duševního rozvoje, které budou stavebními kameny pro celý budoucí život a další stupně vzdělání.

V této třídě se na vás těší:

Bc. Veronika Pšeničková

Učitelka MŠ

Mgr. Petra Rakoušová, MBA

Učitelka MŠ