Mateřská škola

Žlutěnka

V této třídě běžné mateřské školy podporujeme zdravý životní styl pomocí programu Zdravá Abeceda. Tento program je postaven na situacích, které děti prožívají. Je zaměřen na pohyb, výživu, duševní pohodu a zdravé prostředí.

Dále se věnujeme předčtenářské gramotnosti. Letos čteme knihy o Krtkovi.