Zápis do MŠ 2024

Místo, termín a doba Zápisu pro následující školní rok 2024/2025 je stanoven na 6. května 2024 od 10:00 do 16:00 hodin.

Přihláška ke stažení

Kritéria pro přijímání do MŠ