Znovuotevření MŠ a ZŠ Sluníčko

POKYNY PRO RODIČE související s postupným otevíráním od 18. 5. 2020 do 31. 8. 2020

(dle pokynů MŠMT, MPSV, MZ, KÚLK a zřizovatele města Turnov)

 

Mateřská škola bude znovu otevřená od pondělí 18. 5. 2020

Základní škola je z rozhodnutí MŠMT do 30. 6. 2020 uzavřená

Denní stacionář zahájí provoz 25. 5. 2020

 

KDE A KDO MUSÍ NOSIT ROUŠKU

 • Roušku musí mít všichni, kromě dětí do dvou let věku a osob, jejichž aktuální duševní stav neumožňuje dodržování tohoto příkazu při cestě do zařízení
 • Rodiče a osoby, kteří zde nepracují, všude v prostorách školy

 

KDE A KDO NEMUSÍ NOSIT ROUŠKU

 • Děti do sedmi let, zaměstnanci školy a osoby, jejichž aktuální duševní stav neumožňuje dodržování tohoto příkazu v prostorách školy (v budově a na školní zahradě), ale doporučujeme ji mít v prostorách na chodbách a v šatnách školy, pokud zde bude i jiný člověk, který není zaměstnancem školy

 

KAM JE A KAM NENÍ POVOLENÝ VSTUP RODIČŮM

 • Rodiče nesmí vstupovat do tříd a prostor určených dětem (třída, WC jen ve výjimečném případě – např. při dopomoci dítěte při hygieně a to vždy pouze s rouškou), pokud rodiče potřebují cokoliv vyřídit s pedagogem, poprosí o kontakt na chodbě

 

ZMĚNY V ORGANIZACI PRO RODIČE

 • Před vstupem je každý, kdo vchází povinen použít připravenou dezinfekci na ruce
 • Před prvním vstupem dítěte do zařízení odevzdají dokument Čestné prohlášení rodiče (možnost stáhnout z webových stránek, vytisknout, vyplnit; případně obdrží při prvním příchodu u vchodu)
 • Rodiče jsou povinni upozornit školu na jakoukoliv změnu ve zdravotním stavu dítěte
 • Provoz běžných tříd školy (od 18.5.) je do konce srpna upraven: od 6:45 do 15:45 z důvodu nespojování tříd
 • Provoz speciálních tříd (od 18.5.) a denního stacionáře (od 25. 5. 2020) – záleží na vaší dohodě s pedagogy

 

KDO A CO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NESMÍ

 • Jakékoliv osoby (děti i doprovod) s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti, čichu….)
 • Z výše uvedeného vyplývá, že do školy nemohou být přijaty děti s příznaky onemocnění (bolest v krku, kašel, rýma, průjem, nevolnost, vyrážka …)
 • Děti si sebou nesmí brát žádné hračky, které nelze dezinfikovat z hygienických důvodů

 

ZMĚNY V ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI

 • Při příchodu do zařízení bude prováděn ranní filtr (měření tělesné teploty a kontrola zdravotního stavu dítěte)
 • Každé dítě je povinné po příchodu do třídy si důkladně umýt ruce teplou vodou a mýdlem
 • Větší část aktivit pokud to počasí jen trochu dovolí, bude probíhat na školní zahradě (pouze po dobu silného deště budou děti v budově)

 

CO BUDE VAŠE DÍTĚ POTŘEBOVAT DO ZAŘÍZENÍ

 • Skutečnosti, že většina výuky bude probíhat na školní zahradě je třeba přizpůsobit oblečení dětí (vhodné oblečení podle momentálního počasí i předpovědi počasí na daný den – oblečení pro případ tepla i ochlazení + náhradní oblečení, pokud by se děti ušpinily, namočily….., vhodnou pokrývku hlavy podle počasí (klobouk nebo kšiltovka, čepice nebo šátek při chladném počasí) – oblečení dítěti vložte například do batůžku, tašky…- děti si budou nechávat tyto věci v šatně
 • 1-2 roušky v igelitovém sáčku pro případ, že některé dítě nebo zaměstnanec v mateřské škole onemocní, poté je škola povinná informovat hygienickou stanici a ostatní děti i zaměstnanci jsou v takovémto případě povinni nosit roušku do doby než je znám zdravotní stav indisponovaného (proto žádáme, aby rodiče nedávaly do mateřské školy dítě s jakýmikoliv příznaky onemocnění)

Turnov dne 7.5.2020

Dagmar Rakoušová

Čestné prohlášení