ZÁPIS DO MŠ 2023

Místo, termín a doba Zápisu pro následující školní rok 2023/2024 je stanoven na 2. května 2023 od 10:00 do 16:00 hodin. Žádosti o přijetí je možné dodat před tímto termínem nejdříve od 1. 4. 2023.

Přihláška ke stažení: zde

Kritéria pro přijímání do MŠ: zde