Výstražná jednodenní stávka

STÁVKA VE ŠKOLSTVÍ

Rádi bychom vás informovali, že souhlasíme s jednodenní výstražnou stávkou, ke které se MŠ a ZŠ Sluníčko připojí podpisem petice a uzavřením některých speciálních tříd v budově Kosmonautů 1641. Prosíme vás, zákonné zástupce, o podpoření této petice z následujících důvodů:

• Minimální mzdy nepedagogického personálu (uklízečky, kuchařky)
• Snižování počtu asistentů pedagoga.

Toto snižování reálně hrozí v základních školách, do budoucna i v mateřských a speciálních školách. Nebyli bychom nadále schopni zabezpečit vzdělávání vašich dětí v takové kvalitě jako doposud.

Jsme škola, která dětem byla otevřena i v době Covidu. Třídy běžné MŠ budou 27. 11. 2023 otevřené.
Nekoncepčnost chystaných změn je více než alarmující. Plánované kroky proti pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům se dlouhodobě odrazí pouze na vašich dětech.

Prosíme, přidejte svůj podpis do petice zde: https://www.petice.com/oteveny_dopis_zastupc_kol_proti_drastickym_krtm_ve_kolstvi?utm_source=whatsapp
Děkujeme za podporu..

Děkujeme za podporu
Kolektiv MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov