Vánoční čas v Duhovce

Vánoční těšení nám začalo čertovskou pohádkou a návštěvou Mikuláše ve školce. Následně si děti čerty namalovaly, upletly a upekly z těsta. Stromeček jsme si pověsili jako za starých časů špičkou dolů a děti si na něj přinesly své oblíbené ozdobičky. Příchod Svaté Lucie děti upozornil na dodržování pořádku jak ve školce, tak i doma. U betlému u školky jsme si zazpívali koledy a za dřevěným betlémem jsme se vydali do Přepeř. Dopisy dětmi napsané Ježíškovi jsme donesli do turnovské Ježíškovi pošty. Cestou jsem si prohlédli vyzdobený Turnov, náměstí s vánočním stromem a řemeslnickými trhy. Do nového roku vstoupíme nadšeným plněním každodenních ranních úkolů a pracovních listů, které děti rozvíjí po všech stránkách a připraví je na blížící se školu.