Aplikace muzikoterapeutických technik s využitím přefukové píšťaly „koncovky“ v rámci logopedické prevence

Přinášíme Vám článek Mgr. Jany Prokešové a Bc. Veroniky Pšeničkové, publikovaný v prosincovém vydání časopisu Muzikoterapie (vydavatel Muzikoterapeutický institut ČR). Tato studie informuje o realizaci muzikoterapeutického projektu ve třídě Žlutěnka, který měl za cíl podpořit logopedickou prevenci u dětí předškolního věku včetně dětí s OMJ.
Celý článek viz níže.

Aplikace muzikoterapeutických technik s využitím přefukové píšťaly komplet