Žloutenka v Turnově

Vážení rodiče, v TURNOVĚ se vyskytla

Žloutenka typu A

prosím věnujte zvýšený zájem hygieně rukou u svých dětí.

My neustále připomínáme mytí rukou, ale vaše děti nemají zautomatizovaný postup

po použití WC – umytí rukou

pod tekoucí vodou s použitím mýdla.

Mnohé nejsou viditelně vedeny ani k splachování WC.

Popis

Infekční žloutenka – virová hepatitida je virová infekce jater. Nemoc postihuje především děti a mladé lidi. V České republice byla v roce 2016 epidemie žloutenky typu A, po které virus neustále cirkuluje v populaci. Žloutenka typu A se vyskytuje na celém světě i v průmyslově vyspělých zemích a riziko je vyšší v zemích s nižším hygienickým standardem.

Zdroj nákazy

Zdrojem nákazy jsou lidé v inkubační době – nemocný člověk s viditelným nebo skrytým onemocněním. Onemocnění se šíří nejvíce tzv. fekálně-orální cestou, znečistěnýma rukama kontaminovanou vodou zeleninou a potravinami. Ohroženi jsou především cestovatelé konzumující potraviny studené kuchyně, upravované na ulici, nebo při pití nebalené vody, anebo cestovatelé žijící v úzkém styku s místním obyvatelstvem v rozvojových zemích. Rizikové potraviny jsou saláty ze syrové zeleniny, neloupané ovoce, nedostatečně tepelně upravení mořští živočichové, maso – zvláště kuřecí Importovaná onemocnění mohou být zdrojem nákazy dalších osob.

Projevy nemoci

Onemocnění žloutenkou se v první fázi projevuje chřipkovými příznaky jako je teplota, nevolnost, bolest hlavy a břicha, celková slabost. Mohou se vyskytnout kloubní, kožní a nervové projevy. V další fázi nemoci dojde ke zhoršení potíží, kdy má pacient tmavou moč a světlou stolici a někdy svědění kůže. Příznaky v některých případech nemusí být přítomny a nemocného přivádí k lékaři až žluté zbarvení kůže a bělma oka. U 10 % pacientů může dojít ke komplikovanému průběhu onemocnění. Následná rekonvalescence může trvat i několik měsíců. Existují i bezpříznakové formy infekce, kdy se nemocný pohybuje v populaci a nepozorovaně přenáší virus na další osoby.

Ochrana a prevence

Preventivní opatření zahrnují zvyšování osobní hygieny, zdravotní výchovu o dodržování hygienických zásad. Důraz musí být kladem na konzumaci nezávadné pitné vody a potravin. Nezastupitelnou preventivní roli hraje očkování, které je doporučeno nejen při cestování ale i pro tuzemsko.

Děkujeme za spolupráci