Zelenka v knihovně

Zelenka navštívila Knihovnu Antonína Marka – pobočku na Nádraží.