Zápis do MŠ

Online přihláška 2021 – https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/msturnov8/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

DODATEK platný pro přijímání pro školní rok 2021/2022

Místo, termín a doba Zápisu pro následující školní rok 2021/2022 je stanoven na

  1. 5. 2021 od 10:00 do 16:00 hodin.

Žádosti o přijetí je možné dodat před tímto termínem nejdříve od 6.4.2021

Zápis do mateřské školy proběhne v online systému na webových stránkách:

 

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/msturnov8/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

 

nebo po domluvě na telefonním čísle 724 166 784

 

K žádosti budete potřebovat doložit potvrzení od lékaře o zdravotním stavu a povinném očkování. Prosím vytiskněte si tento dokument – je uvedený níže a nechte jej potvrdit u lékaře svého dítěte.

Den otevřených dveří = Miniškolky konané při stupni PES 0-3 v úterý v lichém týdnu od 16:00 do 18:00 hod.

V případě vyhlášení nouzového stavu a NEKONÁNÍ Miniškolek prosím volejte na telefonní číslo 724 166 784 a domluvte si individuální schůzku.

Při rozhodování o přijetí bude postupováno v souladu se Zákonem 500/2004 Sb. (Správní řád) podle kritérií MŠ a ZŠ Sluníčko a je možné pouze do naplnění kapacity, která je 24 dětí na jednu třídu maximálně.

Počet přijímaných dětí pro školní rok 2021/2022 je stanoven na základě uvolněných míst v jednotlivých třídách mateřské školy následovně:

Mateřská škola Kosmonautů 1640 – běžné třídy počet 8

  • ČERVENKA– předpokládaný počet dětí k 1.9.2021 – 24 – počet přijímaných dětí 0
  • ZELENKA– předpokládaný počet dětí k 1.9.2021 – 24 – počet přijímaných dětí 0
  • MODŘENKA– předpokládaný počet dětí k 1.9.2021 – 19– počet přijímaných dětí 5
  • ŽLUTĚNKApředpokládaný počet dětí k 1.9.2021 – 21– počet přijímaných dětí 3

Mateřská škola Kosmonautů 1641 – speciální třídy – počet přijímaných dětí 4

Třída Duhovka se pro školní rok 2021/2022 neotvírá z důvodu rozšíření kapacity ZŠ speciální

 

Počet přijímaných dětí může být dodatečně zvýšen (odhlášení již přijatých dětí, žádajících odklad školní docházky do základní školy, přestup doposud docházejících dětí do jiné mateřské školy, ukončení vzdělávání na základě individuálních žádostí apod.)

 

V Turnově dne 1.3. 2021 Dagmar Rakoušová, ředitelka školy

vyjadreni_lekare_ke_zdravotnimu_stavu

kriteria_pro_prijimani_do_ms