ZÁPIS DO MŠ 2022

Místo, termín a doba Zápisu pro následující školní rok 2022/2023 je stanoven na

  1. května 2022 od 10:00 do 16:00 hodin.

Žádosti o přijetí je možné dodat před tímto termínem nejdříve od 1. 4. 2022

Předzápis do mateřské školy proběhne v online systému na webových stránkách:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/msturnov8/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4263

nebo po domluvě na telefonním čísle 724 166 784

Kritéria pro přijímání do MŠ 2022