Začít spolu v Července

S dětmi v Července máme přestěhovaný nábytek a pracujeme podle programu Začít spolu. Práce v centrech aktivit nese své ovoce, děti jsou samostatné, diskutují nad určitou problematikou, umí si zdůvodnit své potřeby a nebojí se kooperovat a zvykají si na práci v týmu.
Připravují si samy svačiny.