Mateřská škola

3MŠS Medvídci

Naše třída je určena dětem s poruchami autistického spektra. Kapacita třídy je zcela naplněna počtem šesti dětí. Veškeré činnosti po celý den jsou realizovány za pomoci strukturovaného režimu s použitím předmětů, fotografií, černobílých i barevných obrázků a piktogramů. Každé dítě v naší třídě má vytvořen svůj vlastní individuální vzdělávací plán.

Výchova a vzdělávání dětí probíhá dle individuálního přístupu s ohledem na osobnost každého jednotlivého dítěte, jeho možnosti a schopnosti a též na míře porozumění, chápání i vnímání. Důraz klademe zejména na respektování individuálních potřeb dítěte s přihlédnutím na jeho aktuální zdravotní i psychický stav a také na momentální psychické rozpoložení.

Soustřeďujeme se především na komplexní a maximální možný rozvoj osobnosti, který směřuje k plnohodnotnému vřazení dítěte do společnosti a to v co nejvyšší možné míře v rámci jeho schopností a dovedností.

Naší snahou je co nejvíce zprostředkovat dětem okolní svět, jehož jsou nedílnou součástí.

V této třídě se na vás těší:

Helena Hrazdirová

učitelka MŠS

Kristýna Linhartová

učitelka MŠS

Iveta Kokinová

asistent pedagoga