Mateřská škola

3MŠS Medvídci

V naší třídě probíhají veškeré činnosti s dětmi s poruchami autistického spektra pomocí strukturovaného režimu a strukturovaného učení v průběhu celého dne.

Vše se podřizuje individualitě každého jedince, jeho schopnostem pohybovým i intelektuálním a míře porozumění, chápání a vnímání.

Ke všem činnostem využíváme předměty, fotografie, obrázky černobílé i barevné, piktogramy, slova mluvená i psaná,- a to vše s ohledem na možnosti každého jednotlivého dítěte. Týká se to nejen učení, ale i volného času, hry, jídla, sebeobsluhy, mytí rukou, čištění zubů, použití toalety atd…..

Velký důraz klademe na denní kontakt a pohovory s rodiči.

Veškeré naše snažení tak pomáhá dětem zvládat lépe každý den.