Rekonstrukce začíná 1.4.2019

Začínáme rekonstruovat 1.4.2019 a pro nás to Apríl  nebude 🙂

Prosíme všechny rodiče o velkorysost, shovívavost a děkujeme za trpělivost a hlavně podporu.

Za fotografie z dronu děkujeme panu Charouskovi.

Hned prvního dubna začne stavba denního stacionáře v MŠ a ZŠ Sluníčko, stavba je plně hrazena z turnovského rozpočtu. Investiční akce přijde na více než 12 milionů korun včetně DPH.

Náročná stavba, která omezí provoz MŠ a ZŠ Sluníčko, bude trvat do 30. 10. 2019. Realizovat zakázku bude firma čekro CZ s.r.o.

Hlavní stavební práce budou probíhat do konce srpna a do této doby budou i určitá omezení v provozu MŠ a ZŠ. „Uzavřená bude středová část budovy  a vstup bude umožněn pouze přes boční vstupy do objektů,“ přiblížila místostarostka Petra Houšková.

Jak pokračovala, pro dětské centrum a speciální školu se situace se vstupem nezmění, pro mateřskou školu to znamená změnu v užívání bočního vstupu ze zahrady v místě, kde se sbíhá ulice Studentská a Kosmonautů.

V běžném režimu nebudou ani šatny pro děti. Po celé letní prázdniny pak bude škola uzavřena. „Normální provoz by měl být zahájen od prvního září, kdy by měly ze stavebního hlediska probíhat již jen vnitřní práce,“ sdělila místostarostka Houšková.

Stavební firma byla rovněž upozorněna na provoz školky a svůj denní harmonogram prací přizpůsobí režimu tohoto zařízení, zřetel bude brán například na odpolední spánek dětí. Po dohodě s firmou by neměla nastat odstávka kuchyně  a stravování zůstane beze změn. „V případě nenadálé události, havárie atd. je domluveno zajištění náhradního stravování ze ZŠ Skálova,“ doplnila Petra Houšková.

„Pro zajištění stavby bude firma využívat i zadní vstup do školy z ulice Květinová, kde upozorňujeme obyvatele na zvýšený pohyb stavební techniky,“ dodala Houšková.

V loňském roce byla podána na tuto investiční akci žádost o dotaci, doposud není jisté, zda turnovská radnice uspěje. Zatím bude stavba plně hrazena z rozpočtu města.

Nástavbou se vytvoří kvalitní zázemí pro poskytování sociální služby denního stacionáře pro 10 klientů s kombinovaným postižením do 26 let, rozšíří se prostory pro speciální školu, mateřskou školu a celá budova bude díky výtahu bezbariérová.

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí