Prázdniny za námi, školní rok před námi :-)

Pamatujete si fotky ze začátku prázdnin? Zabalený nábytek, rozkopané chodby, vybudovaný nový střed celého Sluníčka 🙂

Na sklonku prázdnin finišujeme s přípravami tříd a nových prostor, které se dokončí na konci září. Všechny doposud stávající prostory jsou již připravené na 2.9.2019 a nemohou se dočkat dětských tváří. Některé třídy jsou nově vymalované, některé disponují novým nábytkem. Ve všech třídách nyní máme zavedenou teplou vodu.

Informace pro rodiče dětí přijatých do běžné MŠ:

  • vchod do MŠ – prosíme využijte boční vchod zahradou (křížení ulic Studentská a Kosmonautů, od Cukrárny Mikula) – přední vchod je uzavřen z bezpečnostních důvodu
  • šatny jsou stávající ve střední části budovy
  • provoz bude zahájen v 6:15