Poslední měsíc před prázdninami ve Žlutěnce

Červen, pro některé poslední měsíc ve školce, byl plný akcí a zábavy. Jedno dopoledne jsme strávili u rybníka ve veseckém lese, kde jsme lovili a zkoumali vodní živočichy. Jako minulý rok, jsme se vypravili spolu se Zelenkou a Duhovkou do Železného Brodu na akci  Běh Panskou zahradou. Závodili jsme, takže medaile byly jasnou odměnou. Vydali jsme se také na dopravní hřiště. Zde jsme se učili pravidlům v dopravě a pořádně jsme si zajezdili na kolech. Navštívilo nás, letos už naposledy, divadélko Koloběžka s moc povedenou pohádkou Šel zahradník do zahrady. Velkou akcí bylo nejen pro naši třídu tradiční Loučení s předškoláky. Nejprve děti plnily úkoly na deseti stanovištích u jednotlivých pohádkových bytostí. Poté, co jsme si předali vzájemně dárečky na památku, nás čekali buřty a večeře a slavili jsme až do tmy ve třídě. Poslední žlutěnkovou akcí byl výlet vlakem do Sedmihorek do dětské herny, kde jsme si užili trampolíny, skluzavky a tobogány. V červnu slavil šesté narozeniny Matýsek a popřáli jsme také Lilince, Elišce a Ondrovi, kteří budou slavit o prázdninách.

Aničko, Markétko, Tome a Fáňo, Terezko, Áňo, Viki a Ondro, Vašíku, Viktorko, Simonko a Izinko, Leonko a Klárko bylo nám v naší třídě Žlutěnce celé ty čtyři roky hezky, ale teď už vás čeká nová cesta životem. Přejeme vám, abyste na této cestě neklopýtli a měli se ve škole aspoň tak dobře, jako ve školce. Snad budete na léta strávená ve Žlutěnce rádi vzpomínat!

A nakonec, jak jsme zpívali v písničce: Jaro, léto, podzim, zima ve školce nám bylo prima, povídaly hodiny, že už budou prázdniny! Tak krásné prázdniny všem a v září s některými nashledanou!                                                                        

                                                                                          Markéta, Verča a Martina