Opatření k prevenci šíření onemocnění koronavirem COVID -19

Vážení rodiče,

v době šíření různých repiračních chorob, Vás žádáme:

– po návratu ze zahraničí ponechat děti 14 dní v domácí péči

– doporučuji, aby v případě jakýchkoliv příznaků onemocnění kontaktovali neprodleně (telefonicky) lékaře, poradili se o dalším postupu

Děkujeme všem za pochopení a vstřícnost, jsme tu pro Vaše děti a bohužel pro některé z nich by tato onemocnění mohla mít nedozírné následky.

Věřte tomu, že stejná opatření platí bez rozdílu i pro naše zaměstnance, jde nám především o zdraví.