Modřenka plavání

Každou plaveckou lekci začínáme žabím pokřikem … a pak už nám to plave samo J

„ Jedna, dva, tři, žbluňk – kuňky kuňky kuňk!“