Mini školka Sluníčko

Poslední Mini školka byla velice početná, což nás velmi těší. Na Mini školce je možné vyzvednout si přihlášku do naší MŠ, řešit aktuální otázky k zápisu

a další důležité otázky, na které rodiče potřebují znát odpovědi.