Masopust u Billy

Dnes jsme si s dětmi užili masopustního veselí dětí z blízké „chlapajdy“. I přes nepřízeň počasí, které bylo takřka aprílové, jsme si písničky, tanečky a v neposlední řadě také dobrůtky od našich školních kamarádů

užili.