Jak Zelenka závodila na kruháči

Závody dětí na kruháči za školkou.

Fotografie zde