Hrátky s odpadem ochutnávka řepy (Modřenka)

V naší třídě je třídění odpadu, papíru a plastu, běžnou záležitostí. Starší děti se již nepozastavují nad tím, kam mají vyhodit odstřižky papíru, které zbydou po různém tvoření a automaticky je nesou do modrého veselého kontejneru, který jsme si již dříve vyrobili do třídy přímo na míru. Mladší děti nejsou za svými kamarády o moc pozadu. Začátkem školního roku jsme si s dětmi znalosti ohledně třídění odpadu, jeho recyklace a opětovného využití připomněli a přidali si k nim i informace ohledně tetrapaků či kontejnerů na textil. Poté, vyzbrojeni křídami, jsme převážně s předškoláky vyrazili do ulic a ke každé na ulici stojící skupince kontejnerů jsme přikreslili křídou na zem veselé obličeje – smajlíky, na znamení toho, že se nám líbí, když lidé třídí odpad. Děti street – artové umění velmi bavilo, určitě jsme s křídami nevyrazili do ulic naposledy.

S podzimem přichází i čas na sklízení zeleniny. Vydali jsme se s polovinou dětí na zahradu, kde jsme alespoň na chvilku sklízeli brambory (brambory vážně nerostou na stromě?) a především řepu. Na rozdíl od pohádky O červené řepě nám šla ta naše řepa vytáhnout raz na raz a pak už přišla na řadu dychtivě očekávaná ochutnávka. Věřili by jste tomu? Ani jedno z dětí neodmítlo a fronta na řepné přídavky se několikrát opakovala. Také jsme se společně radovali při shledání se s paní učitelkou Eliškou.

Eliška Čapková