Dušičky  (Modřenka)

 

Dušičky jsme v naší třídě odstartovali “Ladovým hrobaříkem“ a s krásnou básničkou od Ladislava Stehlíka. Zahráli jsme si s dětmi koloběh života a alespoň trošku nahlédli pod pokličku smrti. S dušičkovou tématikou jsme pokračovali na hřbitově v Ohrazenicích či na Mariánském hřbitově, podívali  jsme se i do kolumbária a zapálili svíčku na těch nejopuštěnějších hrobech pod sluncem.

Hrobařík

Co patří za branku hřbitova,

hrobařík v hrobečku pochová.

Spi sladce, broučku maličký,

déšť zalije ti kytičky.

 

Eliška Čapková