Čeština pro děti cizinců

Úspěšně rozšiřujeme slovní zásobu, pracujeme na větném souvětí a snažíme se aktivně komunikovat česky. Používáme různé formy a metody práce a zkoušíme i muzikoterapii.

  • Kategorie
  • Nadpis formuláře

    Text formuláře