Červenka na Makovém Grabštejně

Ráno jsme vyrazili vlakem do Liberce a pak náhradní autobusovou dopravou do Chotyně, kde jsme se pod Grabštejnem nasvačili. Cestu do kopce jsme téměř vyběhli a už jsme se těšili na pohádku o Ztracené písničce.

Při prohlídce hradu jsme prokázali, že jsme připraveni jít v září do školy, prohlédli si nové místnosti a z věže hradu jsme viděli Polsko, Německo a Jizerské hory jako na dlani. Zazvonili jsme si na zvon. V zahradě jsme se naobědvali a vyrazili jsme na zpáteční cestu k autobusu, kde nás hodně chtělo spát, ale vydrželi jsme to do vlaku 🙂

Už  se těšíme na Zámek Mnichovo Hradiště 🙂