Akce v dubnu 2019

Na co se v dubnu  můžeme těšit:

1. 4.2019 rekonstrukce středové části budovy

1.4. nás navštíví Zdravotníci se sanitním vozem a ukáží nám jak složky RZS fungují

4.4. Vynášení Morany

28.4-3.5 – Školka v přírodě pro přihlášené děti

Žlutěnka

 • výlet do zahrady zámku Hrubý Rohozec

Modřenka

24. 4. – exkurze do včelína

Zelenka

9.4. – půjdeme do divadla

Červenka

9.4. – půjdeme do divadla

 

PŘESTAVBA ŠKOLY

 • provozní doba 6:15 – 16:15 – zůstává, v období školního roku (do 28. června doufáme, že nebude provoz omezován a od 2.9. bude již vše v provozu)
 • do budovy 1641 hlavním vchodem nebude umožněn přístup z bezpečnostních důvodů – v prostorech nad středním traktem bude probíhat výstavba
  • dojde k odkrytí střešní krytiny
  • budou propojovány technická zařízení (voda, elektrika, odpady, výtahy)
  • kuchyň a tzv. krčky budou nepřístupné
  • obědy budou dováženy smluvním dodavatelem, svačiny budou připravovány v přípravkách a výdejnách stravy
 • přístup do budovy Kosmonautů 1641 do jednotlivých speciálních tříd zůstává
 • přístup do budovy Kosmonautů 1640 (běžné třídy MŠ) bude možný pouze ze zahrady (boční strana), chodník a vrátka na rohu ulice (bude snad včas upraveno). Hlavní přístup, který rodiče využívali doposud, bude nepřístupný. Šatny budou improvizované před jednotlivými třídami. Prosím rodiče o maximální shovívavost a empatický přístup.
 • Pokud si přinesete vlastní krabici, tašku s oblečením, paní učitelky jí dají do třídy a převlékat se budeme ve třídách
 • MŠS se bude scházet i rozcházet ve své třídě, šatna vedle třídy, kterou používali v minulém školním roce, bude v provozu.
 • v období hlavních školních prázdnin (29.6. – 1.9.2019) bude škola komplet uzavřena
 • náhradní umístění pro děti z běžných tříd – v omezeném počtu po celou dobu letních prázdnin. Formulář bude do konce března vyvěšen na nástěnce u vchodu, poté bude přístupný v ředitelně školy
  • 5 – 7 dětí na jeden týden na příslušné MŠ, která má provoz
  • 15 – 17 dětí v období 3 týdnů s naší kmenovou učitelkou na vybraných MŠ (zatím v jednání)
 • náhradní umístění pro děti ze speciálních tříd – v náhradních prostorách (zatím v jednání) pouze 2 týdny od 22. 7. do 2.8.